Tất cả khóa học

Trải nghiệm khách hàng, doanh nghiệp cần làm gì?

Trải n Trải nghiệm khách hàng là cảm nhận của khách hàng về một thương hiệu theo thời gian. Đó là kết quả sau nhiều tương tác mà họ có với doanh nghiệp của bạn, với nhiều đội ngũ và tại nhiều điểm tiếp xúc khác nhau. Cung cấp trải nghiệm hợp nhất cho khách hàng trong tất cả các tương tác của họ với thương hiệu là cách hiệu quả để cải thiện trải nghiệm khách hàng, tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp của bạn so với đối thủ cạnh tranh và khuyến khích họ quay lại mua hàng. ghiệm khách hàng là cảm nhận của khách hàng về một thương hiệu theo thời gian. Đó là kết quả sau nhiều tương tác mà họ có với doanh nghiệp của bạn, với nhiều đội ngũ và tại nhiều điểm tiếp xúc khác nhau. Cung cấp trải nghiệm hợp nhất cho khách hàng trong tất cả các tương tác của họ với thương hiệu là cách hiệu quả để cải thiện trải nghiệm khách hàng, tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp của bạn so với đối thủ cạnh tranh và khuyến khích họ quay lại mua hàng.

Chia sẻ tất cả về : Tinh gọn và vận hành xuất sắc trong Doanh nghiệp || TS. Ngô Công Trường

Vượt ra ngoài khuôn khổ ngành sản xuất, Lean dần trở thành một cách tư duy chung trong tổ chức các hoạt động nhằm tạo ra giá trị cao với nguồn lực tối thiểu và giảm tối đa lãng phí. Dù đang cung cấp một dịch vụ tới khách hàng, thực hiện quản trị và vận hành bộ máy nội bộ, phát triển sản phẩm mới hay thậm chí khởi nghiệp, bạn đều có thể áp dụng các nguyên lý Lean .

Giải đáp tất cả về Nhà Máy || TS. Ngô Công Trường

Nhà máy quy mô nhỏ đến vừa hầu hết được xây dựng trong đất liền, đối với nhà máy quy mô lớn như khai thác dầu khí hay sắt thép do phải vận chuyển xuất nhập nguyên liệu và hàng hoá lớn, nên thường được đặt ở các khu vực ven sông, ven biển. Bản thân các ngành như công nghiệp hoá dầu hay luyện thép quy mô của nó rất lớn, nên các nhà máy phụ trợ cũng được bố trí xung quanh đó, hình thành khu vực công nghiệp lớn. Vì các nhà máy cần nhiều nhân công lao động, các công nhân này thường sống xung quanh khu vực nhà máy. Để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng này, các cửa hàng chợ búa cũng được hình thành xung quanh nhà máy. Hình thành nên khu dân cư với trung tâm là các nhà máy.

AMA: Học tập và phát triển bản thân || TS. NGÔ CÔNG TRƯỜNG

Kế hoạch phát triển bản thân là một bản kế hoạch hành động dựa trên sự nhận thức, trải nghiệm, đánh giá, mục tiêu và phương hướng cho sự phát triển bản thân. Kế hoạch được xét trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, giáo dục, mối quan hệ hoặc việc tự hoàn thiện bản thân. Một kế hoạch phát triển bản thân tốt sẽ cung cấp cho bạn sự tập trung, nó giúp bạn vạch ra con đường hướng tới sự thành công. Nhờ vậy mà bạn có thể đưa ra các quyết định sáng suốt hơn và ngăn bạn có ý định lùi bước.

Webinar: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cùng || TS Ngô Công Trường

Cùng TS. Ngô Công Trường thảo luận về chủ đề siêu hot hiện nay là xây dựng văn hoá trong doanh nghiệp.