Webinar: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cùng || TS Ngô Công Trường

Cùng TS. Ngô Công Trường thảo luận về chủ đề siêu hot hiện nay là xây dựng văn hoá trong doanh nghiệp.

Người phụ trách TAYAFOOD
Cập nhật gần nhất 03/12/2023
Thời gian hoàn thành 55 phút
Thành viên 1
    • Webinar: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cùng || TS Ngô Công Trường