AMA: Học tập và phát triển bản thân || TS. NGÔ CÔNG TRƯỜNG

Kế hoạch phát triển bản thân là một bản kế hoạch hành động dựa trên sự nhận thức, trải nghiệm, đánh giá, mục tiêu và phương hướng cho sự phát triển bản thân. Kế hoạch được xét trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, giáo dục, mối quan hệ hoặc việc tự hoàn thiện bản thân. Một kế hoạch phát triển bản thân tốt sẽ cung cấp cho bạn sự tập trung, nó giúp bạn vạch ra con đường hướng tới sự thành công. Nhờ vậy mà bạn có thể đưa ra các quyết định sáng suốt hơn và ngăn bạn có ý định lùi bước.

Người phụ trách TAYAFOOD
Cập nhật gần nhất 03/12/2023
Thời gian hoàn thành 56 phút
Thành viên 1
    • AMA: Học tập và phát triển bản thân || TS. NGÔ CÔNG TRƯỜNG