Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
  • CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TAYA VIỆT NAM 
  • 5C2 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
  • (+84) 0945614800  HotLine
  •  anmtt@tayafood.com