Chuyển Giao Công Nghệ

 

Liên hệ

Chuyên môn cốt lõi của chúng tôi là Nghiên Cứu Phát Triển (R&D) trong ngành thực phẩm và đồ uống (Food & Beverage).
Quá trình làm việc và kinh nghiệm sản xuất hơn 10 năm qua. Chúng tôi có thể tự thiết kế nhà máy riêng cho mình và đối tác.
Để thành công trong quá trình xây dựng sản xuất bằng máy móc hiện đại không có yếu tố quan trọng nào hơn yếu tố con người.
Trước tiên con người phải xuất phát từ tư duy đúng dẫn đến mô hình kinh doanh đúng, có chiến lược đúng.
Sau đó mới đến qui trình và thao tác chuẩn để đảm bảo chất lượng sản phẩm vượt trội.

Mong muốn tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để hiện đại hóa công nghệ, tạo môi trường sản suất kinh doanh bền vững, thân thiện với môi trường và hướng tới không phát thải khí nhà kính.