Kênh Livechat TayaFood.com

Thống kê

Mặt vui vẻ

100.0 %

Mặt trung tính

0.0 %

Mặt buồn

0.0 %

Những 2 phản hồi cuối cùng

TayaFood.com / 21 TayaFood.com / 15

Nhóm

Admin
Admin
Chưa có đánh giá
Thúy An
Thúy An
Tuyệt vời 100.0%
Bình thường 0.0%
Tệ 0.0%
Y Ẩn
Y Ẩn
Chưa có đánh giá
Admin
Admin
Tuyệt vời 100.0%
Bình thường 0.0%
Tệ 0.0%